Изложба „РЕШАВАМ = СЪЩЕСТВУВАМ“ откриват в галерия на открито в Градската градина

16 картини и 500 думи, показващи отношението на обществото към хората с увреждания, и какво се случва в живота на човек, когато му е отнето правото да решава. С вързани ръце, в златна клетка или под стъкления похлупак на правото – така хората с интелектуални затруднения и психични проблеми съществуват, когато са поставени под запрещение. Изложбата на Надежда Георгиева (Над) с текстове на Яна Бюрер Тавание, която ще бъде в Градската градина между 12 и 25 юни, е вдъхновена от действителни истории и разказва за липси, различия и самота, но и показва колко сме еднакви – и щастливи – когато желанията ни биват зачитани и получим шанса да чертаем собствения си път.

Изложбата “дава думата” и на самите хора с увреждания и техните близки да говорят за своите мечти и възможности и за пречките пред тях.

С изложбата се набира обществена подкрепа за премахване на системата на запрещение и спазване на гаранциите, които дава член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и за приемане на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа.

Изложбата е инициирана от Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ и Фондация „Светът на Мария“.

 

12.04.2017