Изложба „Реално и магично. Илюстрацията в творчеството на Дечко Узунов“ (Галерия „Дечко Узунов" от 30.09.2020 до 01.02.2021 г.)

Богатото и разнообразно творчество на Дечко Узунов е изследвано и представяно чрез не една изложба и публикации през годините, но въпреки това не всичко, създадено от него, е добре познато на публиката. Живял почти девет десетилетия, художникът оставя наследството, което свидетелства за стремежa му към познаване на различни материални и духовни „светове“. Един от тях е този на книгата. Узунов като мнозина други художници от този период отделя немалко време да изследва връзката слово – образ. Този процес започва още преди да постъпи в Художествено-индустриалното училище (ХИУ) в София (1919 г.) и продължава до края на живота му с различна степен на интерес. Работата му в посока създаване на произведения за печатни издания се увеличава след приключване на подготовката му в Художествената академия в Мюнхен (1922 – 1923).

Престоят в чужбина му дава възможност да общува с водещи чуждестранни и български творци не само в областта на изобразителното изкуство, но и с такива от света на литературата. Завърнал се у нас, Узунов разширява кръга от писатели, с които общува, и постепенно се превръща в един от предпочитаните художници, които подготвят корици, илюстрации към книги и портретни скици, на и за автори като: Светослав Минков, Никола Фурнаджиев, Йордан Стубел, Чавдар Мутафов, Ангел Каралийчев, Чичо Стоян (Стоян Попов), Йордан Кюранов, Атанас Душков, Славчо Красински, Димитър Пантелеев, Емилиян Станев, Николай Зидаров, Павел Матев и не на последно място Ален Боске.

В настоящата изложба, подредена в ХГ „Дечко Узунов“, се прави опит за първи път след ретроспективната изложба, посветена на стогодишнината от рождението на художника от края на ХХ в., да се представят както оригинални илюстрации, така и такива, останали само между страниците на печатните издания. В изложбата може да се види една от малкото на брой ранни илюстрации, запазени във фонда на галерията. Тя е създадена около 1922 г. и представлява неотпечатан образ към стихосбирката на Николай Лилиев „Лунни петна“. Останалите творби са от периода 40-те – 60-те години на ХХ в. Сред тях има различни варианти на илюстрации към някои от познатите и обичани приказки на Емилиян Станев „Бодливият трън“, Ангел Каралийчев „Житената питка“ и Николай Зидаров „Героична Куба“.

Портретните скици, създадени от Узунов на над 20 писатели, в изложбата са включени като репродукции от литературния сборник „Пет години“, посмъртната стихосбирка на Димчо Дебелянов „Стихотворения“, сборника за деца „Пауново перо“, книгата на Ханс Еверс „Из дневника на едно портокалово дърво“ и тази на Юджийн О’Нийл „Човекът на милионите“, тъй като оригиналите не са се запазили.

В експозицията са представени в оригинал част от книгите, илюстровани от Дечко Узунов в различни периоди на творчеството му.

Произведенията в изложбата са част от колекцията на ХГ „Дечко Узунов“ и Национален литературен музей. Книгите за експозицията са предоставени от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Столична библиотека и колекция „Тони Николов“.

Корица към „Часовник“ от Светослав Минков, 1924
Колекция Тони Николов

Front page from Watch by Svetoslav Minkov, 1924
Collection of Toni Nikolov

 

 

Корица към „Пет години“ (литературен сборник), 1925
Колекция Тони Николов

Front page from Five years, 1925
Collection of Toni Nikolov

 

 

Георги Рачев (1882 – 1947)
Портрет репродуциран в „Пауново перо“ сборник за деца, 1931
Колекция Тони Николов

Georgi Rachev (1882 – 1947)
Reproduced portrait in Peacock feather, book for kids, 1931
Collection of Toni Nikolov

 

 

Илюстрация към „Житената питка“ от Ангел Каралийчев, ок. 1960
акварел върху картон, 38 х 28 см
Инв. № 145И
ХГ „Дечко Узунов“

Illustration from The wheat bread by Angel Karaliychev, c. 1960
Aquarelle on a cardboard, 38 x 28 cm
Inv. № 145И
Art Gallery “Dechko Uzunov”


Илюстрация към „Житената питка“ от Ангел Каралийчев, ок. 1960
акварел върху картон, 38 х 28 см
Инв. № 151И
ХГ „Дечко Узунов“

Illustration from The wheat bread by Angel Karaliychev, c. 1960
Aquarelle on a cardboard, 38 x 28 cm
Inv. № 151И
Art Gallery “Dechko Uzunov”

 

 

Илюстрация към „Дядовата ръкавичка“, 40-те год. на ХХ в.
молив върху хартия, 31 х 26,5 см
Инв. № 8И
ХГ „Дечко Узунов“

Illustration from Grandpa’s glove, 1940s
Pencil on paper, 31 x 26,5 cm
Inv. № 8И
Art Gallery “Dechko Uzunov”

29.09.2020