Изложба „Поток през времето“ (27.05. – 19.09.2021)

Временна изложба „Поток през времето“ представя резултатите от едни от най-мащабните спасителни археологически проучвания през последните години – проучванията, свързани с реализирането на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. За период от около година и половина (март 2019 – октомври 2020) са проучени 120 археологически обекта, които попадат в трасето на газопровода, преминаващ през 474 км в Северна България.

Временна изложба „Поток през времето“ представя резултатите от едни от най-мащабните спасителни археологически проучвания през последните години – проучванията, свързани с реализирането на проект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД. За период от около година и половина (март 2019 – октомври 2020) са проучени 120 археологически обекта, които попадат в трасето на газопровода, преминаващ през 474 км в Северна България.
 

Над 400 предмета от 60 обекта, разкрити при спасителните археологически разкопки, ще бъдат показани пред широка публика. Те включват изящни керамични съдове, сечива и оръжия, златни и сребърни накити, монети и статуетки, от ранния неолит (6000 г. пр.Хр.) до Възраждането (ХІХ в.).

Изложбата е съвместна инициатива на Националния археологически институт с Музей към Българската академия на науките, „Булгартрансгаз“ ЕАД и консорциум „Аркад“, осъществена със съдействието на Министерство на културата, Българска академия на науките и 17 музея от страната. Може да бъде посетена в зала Временни изложби на НАИМ до 19 септември 2021 г.

Съвместно с изложба „Поток през времето“ до 19 септември 2021 г. може да бъде видяна и временна изложба „Българска археология 2020“, експонирана в Централна зала на музея. Двете изложби взаимно се допълват, представяйки на посетителите изключително активната работа на археолозите през изминалите две години, и някои от най-впечатляващите резултати и находки.

ПЛАКАТ

 

11.06.2021