Изложба „Любовта към отечеството превъзхожда всички световни добрини“ (до 9 май в Галерия на открито в градина "Кристал")

До 9 май в Галерия на открито в градина "Кристал" е подредена изложбата „ЛЮБОВТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕВЪЗХОЖДА ВСИЧКИТЕ СВЕТОВНИ ДОБРИНИ“, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски (1821 – 1867). 

Публиката ще може да се запознае с негови ръкописи, биографични бележки, публицистично наследство, кореспонденция, снимки, гравюри и други архивни документи. Заглавието е цитат на самия Георги Раковски от неговото „Житие“ и е своеобразен ключ за разбиране на неговото богато идейно и творческо наследство. Акценти на изложбата са любопитни епизоди от бележника на Раковски като войвода, плановете му за освобождение на българите, редки фотографии и други.

Изложбата е организирана от Държавна агенция „Архиви“ в партньорство с Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и с финансовата подкрепа на Столична община. Представените документи са подбрани от Националния архивен фонд и представят живота и делото на Георги Раковски като революционер, поет, публицист, енциклопедист, филолог и идеолог на българското националноосвободително движение.

28.04.2021