Изложба „Кремиковският манастир Св. Вмчк Георги Победоносец – известен, но и непознат“

На 9 януари (четвъртък) от 18:00 часа в сградата на Националния антропологичен музей се открива временната изложба „Кремиковският манастир Св. Вмчк Георги Победоносец – известен, но и непознат“. Изложбата е организирана от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ и в партньорство с Кремиковския манастир „Св. Вмчк Георги Победоносец“.

Експозицията е посветена на историята на Кремиковския манастир по данни от проведените археологически проучвания. Представени са и виртуални възстановки на архитектурата на манастира в различните исторически периоди. Ще бъдат изложени находки, открити при разкопките от 80-те години на ХХ в. до днес. Акценти в изложбата са Кремиковският поменик – триптих и мраморната колонка – свещник с надпис на кирилица от края на ХVІ в.

07.01.2020