Изложба "Български фолклорни мотиви" на Моста на влюбените

14 – 25 май 2018

Галерия на открито до НДК –  Моста на влюбените

Изложбата "Български фолклорни мотиви" е авторски проект на художничката Петя Илиева.

Нейната цел е да покаже пред широката публика част от богатото нематериално културно наследство на България – орнаменти, форми и цветове от национални носии, килими и домакински текстил от всичките седем фолклорни области.

Дълго време авторката е обикаляла България в търсене и проучване на народното облекло, бродерия и орнаменти от домакински текстил. Нейната идея да събира и систематизира българските фолклорни мотиви е с цел да насърчи индивидуалното човешко творчество.

„Когато става въпрос за български фолклор, ние не обръщаме достатъчно внимание на мотивите, формите на орнаментите и цветовете в него, които са много съществена част и имат пряка връзка с делниците и празниците на предците ни. Именно в тези мотиви се съдържа информация за традиции и форми на изразяване, художествено-изпълнителско изкуство, което пряко  отразява социални обичаи, обреди и празненства, знания, отнасящи се до природата и вселената, знания и умения, свързани с традиционните занаяти” – споделя Петя Илиева.

България има седем фолклорни области. Всяка една от тях има собствени мотиви и цветове. В изложбата авторката представя най-характерните мотиви за всеки регион чрез средствата на живописта.

 
 
 
 
 
 
 
 
14.05.2018