Изграждат два отливни канала в кв. „Хладилника“

Създава се временна организация на движение на кръстовището бул. “Черни връх“ – „Филип Кутев“

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов и Петьо Велев, директор „Строителни и инженерни дейности“ на „Софийска вода“ АД, представиха временната организация на движение и проекта за изграждане на два отливни канала в зона „Хладилника" – "Витоша“, район „Лозенец“.

От 5 февруари до 22 февруари се въвежда временна организация на движението в рамките на кръстовището бул. „Черни връх“ и ул. „Филип Кутев“. В посока център, в кръстовището, движението е ограничено в една лента.

Движението през кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Филип Кутев“ – ул. „Тодор Каблешков“ ще се извършва, както следва:

- по бул. „Черни връх“ в посока Център, в една пътна лента само направо;

- по бул. „Черни връх“ в посока "Околовръстен път", в три пътни ленти, само направо, само направо или надясно и само надясно;

- по ул. „Тодор Каблешков“ в една пътна лента само надясно или наляво.

Разрешава се извършването на ляв завой от бул. „Черни връх“ към ул. „Хенрик Ибсен“.

"След приключване на работите по нейното изграждане ще започнем изграждането на ул. “Филип Кутев“, което е планирано през тази година" – каза каза зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

Петьо Велев, директор „Строителни и инженерни дейности“ на „Софийска вода“ АД, съобщи, че в момента „Софийска вода“ изгражда отливни канали по ул. “Филип Кутев“ и по ул. “Хижите“. Двата отливни канала ще облекчат канализационния колектор по бул. “Черни връх“. Предвижда се строителство на отливни канали по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Атанас Дуков“ и по ул. „Хижите“, от ул. „Атанас Дуков“ до Драгалевска река. Новите канали се изграждат от стъклопластови тръби с диаметър 1800 мм и 14 000 мм, като общата им дължина е 517 м.

Инвестиционният проект на „Софийска вода“ е на стойност 1 835 000 лева. С реализирането му ще се подобри качеството на канализацията за живеещите в кв. „Кръстова вада-изток“, както и за имотите, прилежащи към бул. „Черни връх“. Осигурява се отвеждането на дъждовните води и по този начин ще бъде предотвратен рискът от наводнения на имоти.

Очаква се до средата на март „Софийска вода“ да е изградила канализационния колектор по бул. “Филип Кутев“.

СКИЦА

Фотограф: Гео Калев

 

 

 

04.02.2019