Изграждане на детска площадка на територията на ОП „Зоологическа градина – София“

Име на проекта: „Изграждане на детска площадка на територията на ОП „Зоологическа градина – София“

Програма: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Стойност: 9999,24 лева

БФП: 9999,24 лева

Съфинансиране: 00, 00 лева

Цел: Създаване на място, изграждащо устойчиво екологично самосъзнание и събуждане у посетителите на Зоологическа градина – София отношение към природата и заобикалящата ни околна среда, както и да създадем необходимото съоръжение (детска площадка), което да отговоря на всички изисквания за безопасност и условия за детска игра. 

Период на изпълнение: 2021 г.

Кратко описание: Проектът е в подкрепа на облагородяването територията на ОП „Зоологическа градина – София“. Реализирането му допринесе за благоустройството на парка и неговото реновиране. Създадена е благоприятна, подходяща и сигурна среда за забавление и игра на основната група посетители на зоопарка – децата. Детската площадка е разположена в близост до езерото за водоплаващи птици, където живеят над 60 птици от 10 вида и сред дървета в Зоологическа градина – София, които също привличат много диви птици. Така възприятието и преживяването, което имат децата и техните родители, освен че са на открито и могат да се възползват от съоръженията за игра, е много по пълно, отколкото в който и да е друг парк на столицата и даде уникална възможност за общуване с животните и природата.
11.08.2022