Изгражда се дига на река Лесновска

"Столичната община изгражда дига на река Лесновска. Съоръжението цели да предпази жителите на Долни Богров от разливи на реката. Това е вторият етап на изграждането и укрепването на дигата на река Лесновска. Преди 5 години изпълнихме първия етап, който беше дълъг близо 2 километра. Дигата е собственост на "Напоителни системи", работим съвместно" – това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на проверката си на строителните дейности.   

Дигата е дълга близо 2 километра, а възстановяването и надграждането ѝ се прави със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. При благоприятни метеорологични условия съоръжението ще бъде готово в началото на следващата година. Основната цел на предвиденото възстановяването на лявата оградна дига, включително нейното надграждане, е осигуряване на безпрепятственото отвеждане на постъпили високи води, включително обезпеченост на  100-годишна вълна.

"Към настоящия момент няма никаква риск за населението" – посочи Снежана Динева – изпълниетлен директор на «Напоителни системи» – и посочи, че "Напоителни системи" почистват край дигата от дървесна и храстовидна растителност.   

 

09.12.2019