Изградена е нова инженерна инфраструктура на 500 дка от "Западен парк"

Заместник-кметът по околна среда Йоана Христова и екипът ѝ днес провериха ремонтните дейности в „Западен парк“. Христова обяви, че изцяло е изпълнена подземната инфраструктура на обекта на територия над 500 дка. В момента се работи на езерото с алпинеума, сухия фонтан и зеленото училище. „Аз вярвам, че това ще стане един добър парк. В идните дни предстои поставяне на ново осветление и работа по останалите подобекти, в това число – цветната изложба, детската площадка“ – каза още заместник-кметът по околна среда.

Изпълнени са 4 километра канализация, 2 километра водопровод и в момента се работи по изграждането на трасетата за алейното осветление.

На въпроси относно крайния срок на изпълнение тя обясни, че на база признатите от строителния надзор дни за неблагоприятни метеорологични условия срокът за изпълнение е до 18 октомври. Тя каза, че санкциите, които са предвидени по договора за забавяне са 42 хил. лева на ден, за некачествено изпълнение са 20% и могат да стигнат до 1 млн. и 600 хил. лв.

"По сигналите за небезопасни места реакцията ни е незабавна – увери Христова. – Дава се предписание със срок, в който да се отстрани, и той е почти незабавен. Сега трябва да обезопасим и местата, където преминават граждани, тъй като времето се стопли. Има експерти по безопасност и здраве както на надзора, така и на строителя на терен" – каза още заместник-кметът.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“.

 

Фотограф: Гео Калев
 

 

02.05.2019