Изготвен е първи доклад за оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София

Изготвен е доклад „Оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София". В доклада са представени анализи и данни за:

  • Трите сценария за развитие на икономиката;
  • Ефектът по сектори в международен и европейски мащаб;
  • Ефектът върху развитието на икономиката на София.

Докладът е разработен от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) с подкрепата на Institute for Market Economics, ОП „Туризъм“, Bulgarian Convention Bureau, Automotive Cluster Bulgaria, BEA – Българска Е-комерс Асоциация, дирекция "Култура" към Столична община, Bulgarian Outsourcing Association и представители на бизнес екосистемата в София.

Докладът дава информация за очакваното въздействие на COVID-19 на глобално, европейско, национално и местно ниво върху различните индустрии и сектори на икономиката. Целта е да бъде полезен на местния бизнес и икономиката на града, както и да помогне за предвиждането на потенциални заплахи и възможности пред местната екосистема, да посочи възможни приложими в града мерки за възстановяването на икономиката.

Целта е и да послужи като първа стъпка към създаването на механизъм за следене на кризата и нейното влияние върху местната икономика в реално време.

Разгледани са икономическият ефект на COVID-19 в Европа и върху икономиката на България. В доклада се посочве, че Виенският институт за международна икономика предвижда, според възможните сценарии, ръстът в реалния БВП на България за настоящата година да се движи от 2,8% (предкризисна прогноза), през 2,5% (слаб ефект) и 2,1% (среден ефект) до 1,4% при сценарий на тежък ефект от кризата.

Институтът за пазарна икономика (България) публикува прогнози за БВП с по-мек сценарий, при който ефектът би бил спад от 1% от БВП, и по-вероятен, критичен сценарий, със спад от 4 до 5%.

Според анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) на този етап глобална рецесия изглежда много вероятна, като точният ѝ обем до голяма степен ще зависи от броя заразени и продължителността на карантината. В рамките на разумното е да се очаква свиване на БВП на столицата с 1 – 3% за 2020 г., се посочва още в доклада.

Очаква се най-засегнати да бъдат туристическо-развлекателният бранш, както и свързаните с него логистика и транспорт.

Според Института за пазарна икономика благодарение на големия дял на информационно-комуникационните технологии и аутсорсинга (а и на услугите като цяло) икономиката на София е относително гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към кризисните социално-икономически условия.

Докладът разглежда и възможните мерки за предотвратяване на ефекта от коронавируса върху икономиката на града.

Пълният доклад може да се види на  https://investsofia.com/wp-content/uploads/2020/03/Potential-Impact-of-Covid-19-on-the-Economy-of-Sofia.pdf

25.03.2020