Изгаси крушка, посади дърво
На 26 февруари, от 17:00 часа, в зала "Сириус" на Дом на културата „Искър“ театър Сириус ще представи „Изгаси крушка, посади дърво“.
Спектакълът цели да образова и формира в малките зрители чувство за отговорност, грижа и любов към Земята.
Ресисьор Илиян Столов
Участват: Петя Каменова, Анета Танева и Илиян Столов
24.02.2017