Издигане на склупторен монумент „Цар Симеон Велики” в двора на ЧСОУ „Цар Симеон Велики”, с Иваняне, район Банкя, община София

Издигане на склупторен монумент „Цар Симеон Велики” в двора на ЧСОУ „Цар Симеон Велики”, с Иваняне, район Банкя, община София
 

Доклад от Ботьо Ботев и Димитър Антов - общински съветници относно издигане на склупторен монумент "Цар Симеон Велики" в двора на ЧСОУ "Цар Симеон Велики", с Иваняне, район Банкя, община София. Инициативата е на Фондация Българска Памет, свързана с идеята за създаване на място за почит на българската историческа памет, в унисон с мисията и българската образователна програма на ЧСОУ "Цар Симеон Велики" - да възпитава младото поколение в дух на родолюбие, самочувствие и национално достйнство

Доклад

21.07.2016