Ирина Савина: "26 училища и детски градини ще бъдат изцяло обновени със средства по ОПРР"

„16 училища и 10 детски градини в София ще бъдат основно ремонтирани до края на следващата година по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта „Изграждане, основен ремонт, реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“ е 63, 623 млн. лв., като близо 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са съфинансиране от общината“. Това заяви днес заместник-кметът на Столична община по инвестиции и строителство Ирина Савина и допълни, че Управляващият орган на програмата е одобрил проекта в понеделник.

25 от сградите са в районите „Красна поляна“, „Връбница“, „Надежда“ и „Илинден“, които са обособени като Зона с преобладаващ социален характер. Един обект – 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, е в Зоната на публични функции с висока обществена значимост в район „Средец“.

В обхвата на проекта са включени 3 обекта в столичния район „Красна поляна“: 57. СОУ „Св. Наум Охридски“, 147. ОУ „Йордан Радичков“ и 123. СОУ „Стефан Стамболов“. 11 са сградите, които ще бъдат ремонтирани в район „Надежда“: 102. ОУ „Панайот Волов“, 54. СОУ „Иван Рилски“, 15. СОУ „Адам Мицкевич“, 101. СОУ „Бачо Киро“, 16. ОУ „Райко Жинзифов“, ОДЗ № 15 „Чучулига“, ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева“, ОДЗ № 115 „Осми март“, ЦДГ № 152 „Връбница“, ЦДГ № 170 „Пчелица“ и ОДЗ № 27 „Детска китка“.

Учебните заведения, които ще бъдат обновени по ОПРР в район „Връбница“, са 4: 140. СОУ „Иван Богоров“, 70. ОУ „Св. Климент Охридски“, 62, ОУ „Христо Ботев“ и ОДЗ № 42 „Чайка“. В район „Илинден“ ще бъдат ремонтирани 7 обекта: 113. СОУ „Сава Филаретов“, 3. СОУ „Марин Дринов“, бивш филиал на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, ОДЗ № 179 „Синчец“, ОДЗ № 51 „Щурче“, ЦДГ № 53 „Света Троица“ и Училищен корпус към 43. ОУ „Христо Смирненски“.

Ремонтните дейности за цялостно обновяване и модернизация на сградите включват изграждане на топлоизолация по външни стени и покриви, подмяна на дограма, ремонти в помещенията, реконструкция на санитарните възли, ремонт на водопроводни и канализационни инсталации, на дворни настилки и озеленяване, изграждане и оборудване на детски площадки, осигуряване на общодостъпна среда, монтаж на пожароизвестителни уредби и СОТ и др.

В район „Илинден“ двуетажна общинска сграда с тавански помещения ще бъде преустроена в училищен корпус към 43. ОУ „Христо Смирненски“. Към сградата на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ ще бъде изградена нова постройка с учебен блок и многофункционален физкултурен салон.

„За 18 от обектите вече имаме избрани изпълнители, като с някой от тях през този месец ще сключим договори за изпълнение. За един от обектите процедурата за избор на изпълнител се обжалва в КЗК, а за останалите 8 се обжалва самата процедура“, заяви още г-жа Савина.

06.06.2018