Инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци” от фирма „Людон Транс” ЕООД

Инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци” от фирма „Людон Транс” ЕООД

Приложения:

Обява до заинтересованите лица и общественост;

Информация по чл.6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

 

13.03.2017