Инвестиционно предложение за доизграждане на Главен канализационен колектор I на кв. „Кръстова вада-запад“, р-н „Триадица“, по ул. „Никола Крушкин – Чолака“ от съществуваща РШ 14* (в близост до ул. „Хенрих Ибсен“) до бул. „Тодор Каблешков“

СЪОБЩЕНИЕ
 

до заинтересованите лица и общественост

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда информираме за инвестиционно предложение за доизграждане на Главен канализационен колектор I на кв. „Кръстова вада-запад“, р-н „Триадица“, по ул. „Никола Крушкин – Чолака“ от съществуваща ревозионна шахта 14* (в близост до ул. „Хенрих Ибсен“) до бул. „Тодор Каблешков“.

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

Ситуация

25.02.2021