Инвестиционно предложение на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за „Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка София – Септември”

ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„Железопътна инфраструктура”
гр. София, СО – район „Сердика”, бул. „Кн. Мария-Луиза” № 110

СЪОБЩАВА

на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Проектиране и изграждане на ETCS в жп участъка София – Септември”

С реализирането му ще се извърши пресъоръжаване на участъка от жп линията от предупредителните светофори на гара Подуяне пътническа (страна София) до предупредителните светофори на гара Белово (страна Септември) със системата ETCS ниво 1 с централизирани LEU по набор от спецификации # 3 (ETCS базова линия 3, версия 2) от Регламент (ЕС) 2016/919. С предлаганите нововъведения ще се създадат предпоставки за движение на влаковете през гарите с проектна скорост при гарантирани условия на безопасност. В обхвата на проекта са включени и гарите Подуяне пътническа, Искър, Казичене, Елин Пелин, Ихтиман, нова гара Костенец, Белово и сп. Вакарел и сп. Веринско.

Инвестиционното предложение попада на територията на областите София-град, София-област и област Пазарджик и общините: Столична община, Община Елин Пелин, Община Ихтиман, Община Костенец, Община Белово и Община Септември.

За контакти: Мирослава Доганджийска, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg, тел: 02/9323863.

Писмени становища и мнения се приемат в ДП НКЖИ; гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза" № 110

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

 

 

03.07.2018