Инвестиционен проект "Паметник на Махатма Ганди"

       Представеният инвестиционен проект е фотомонтаж на предвиденото място.

       • Обяснителна записка

       • Ситуация на Южен парк - III част, откъм ул. "Бяла черква"

       • Извадка от ситуацията с означено мястото за паметника М 1:500

       • Фотомонтаж

       Табела (Текстът ще бъде гравиран върху месингова табела с размери 30х80 см и ще бъде разположен в предната скосена част на фундамента. Предстои компютърна обработка преди реализацията в материал.)

 

26.07.2018