Интерактивна карта ще улеснява гражданите в разделното изхвърляне на отпадъци

По идея на “Зелена София” от понеделник, 12 февруари 2018 г., ще заработи сайт с интерактивна карта, на която гражданите на София бързо и лесно ще могат да намерят информация как и къде да изхвърлят разделно всички видове битови отпадъци.
На адрес www.waste.sofia.bg е посочено местоположението по квартали на най-близките контейнери за разделно събиране на хартия, метал, пластмаса и стъкло; на контейнерите за зелени отпадъци, както и на общинските площадки за предаване на вторични суровини. Сайтът съдържа информация и за всички останали видове отпадъци и режима на тяхното събиране – със заявка или по график и съответните телефони за контакт.
Готови са и информационните стикери за всички 24 района на София, които подробно и разбираемо разясняват какво трябва да правят столичани с отпадъци като мебели, строителни материали, остаряло електрическо обурудване, акумулатори, автомобилни гуми, лекарства, препарати, биоотпадъци и др. Те не трябва да бъдат изхвърляни директно в сивите контейнери. Именно тази широко разпространена практика възпрепятства работата на завода за механично-биологично третиране на отпадъците в село Яна, район "Кремиковци".
Стикерите са достъпни на сайта www.waste.sofia.bg, откъдето всеки може безплатно да ги свали и разпечата. Идеята е информацията да стигне до максимално голям брой хора, които да бъдат мотивирани и улеснени в стремежа си да се грижат за опазването на околната среда.
С настоящата инициатива “Зелена София” и Столична община целят да информират гражданите за добрите практики при разделното изхвърляне на смет и да повишат процента на рециклирани отпадъци на територията на София.
Проектът се реализира с подкрепата на верига супермаркети Лидл България.
Компанията поставя акцент върху сортирането и оползотворяването на всички отпадъци, които подлежат на рециклиране. Лидл България дава пример за подражание – веригата имплементира централизиран подход за сортиране и събиране на едно място на всички отпадъци от хартия, пластмаса, метал, стъкло и батерии от всички филиали и логистични центрове, които след това се предават на оторизираните институции и организации за рециклиране.
Интернет страницата www.waste.sofia.bg е разработена с помощта на сдружение “CSR Bulgaria”, Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ, дирекция "Управление на отпадъците" и Столичен инспекторат.

ПРОЕКТЪТ “ЗЕЛЕНА СОФИЯ”

В края на 2016 г. Столична община даде начало на Проект „Зелена София“. Задачата
на неговия екип е да координира политиките за устойчиво развитие на Столична
община, както и да подготви кандидатурата на града в конкурса "Зелена столица на
Европа", организиран от Европейската комисия. Екипът цели да постигне съществен
напредък по няколко приоритетни теми: качество на въздуха, транспорт, зелени
градски площи и третиране на отпадъците.

12.02.2018