Интелигентни решения за чист въздух в София

На 27 октомври в Аулата на Софийския университет от 10:00 часа ще се проведе публична лекция и дискусия за търсене на интелигентни решения за чистотата на въздуха в столицата.

В дискусията ще участват Десислава Билева – заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“, доц. д-р Климент Найденов – декан на Геолого-географски факултет, председател на Българско географско дружество, доц. д-р Стелиян Димитров – директор на Национален университетски център геопространствени изследвания и технологии, доц. д-р Биляна Борисова – заместник-декан на Геолого-географски факултет и ръководител на МП „Ландшафтна екология и природен капитал“.

Организатори на проявата са Геолого-географският факултет на Софийски университет и направление "Зелена система, екология и земеползване" на Столична община.

21.10.2020