Инспектори на велосипеди ще следят за реда и чистотата

Инспектори на велосипеди ще следят за реда и чистотата в столичните паркове.
От днес служителите на Столичния инспекторат, които следят за реда и чистотата в Борисовата градина   ползват велосипеди. Така по ефективно ще следят за нарушения на столичните наредби, свързани с чистотата, неправилното паркиране и извършването на нерегламентирана търговска дейност. 
Велосипеди ще ползват и инспекторите от районите „Триадица“, „ Оборище“, „ Средец“ и „Слатина“  в ежедневния си  текущ и превантивен  контрол. Инспекторите, контролиращи реда и чистотата в останалите паркове, градини и райони също така ще започнат да използват  велосипеди. Столичният инспекторат използва и електрически автомобил за ежедневен контрол в централната градска част. 

01.06.2017