Иновативен проект, насочен към преодоляване на негативните последици от климатичните промени „Синьо-зелена акупунктура“ в парк „Възраждане“ ще бъде реализиран в Зона Б-5

Идейният проектът бе обсъден от експерти в областта на екологията и климата на Столичната община, НДЕФ, районната администрация на район „Възраждане“, ОП „Паркове и градски градини“ и Лесотехническия университет. В срещата взеха участие зам.-кметът на Столичната община Десислава Билева, и.д. директор на НДЕФ Ирена Пенчева и кметът на район „Възраждане“ Савина Савова.

Проектът включва мерки за адаптация към климатичните промени и екстремните горещини, които ще се реализират във и около пространството на амфитеатъра в парк „Възраждане“ в Зона Б-5. 

Мярката предвижда превръщането на това място, намиращо се в силно урбанизираната част на града, в споделено „охладено“ пространство за отдих и събития. Предвижда се засенчване на амфитеатъра с катерлива и друга растителност, изграждане на системи за оросяване и алпинеум с устойчива на климатичните промени зеленина. За да се избегне ефекта на топлинен градски остров, ще се използва настилка от естествени материали с нисък термичен капацитет в светли цветове. По вертикалните части на амфитеатъра и пейките ще бъде поставено покритие, което ги предпазва от нагряване.

Предвижда се пространството да се използва както за културни, така също и за образователни събития с цел повишаване информираността на децата, младежите и обществеността по въпросите, свързани с климатичните промени и адаптацията към тях. Информационни табелки с QR кодове ще предоставят информация за обекта, използваните материали, растителността, ефекта на охлаждане и други.

Ползите, които се очакват от реализацията на проекта, са намаляване на температурата и общо понижение на интензитета на градския топлинен остров, повишаване на влажността на въздуха и защита от ултравиолетова радиация. В допълнение се очаква повишаване информираността на обществеността по въпросите за климатичните промени и адаптацията към тях, както и практически съвети към уязвими групи.

„В световен мащаб климатичните промени вече са факт и нашият екип активно работи по прилагане на мерки, с които да се адаптираме към ефекта от тези климатични явления и да допринасяме за смекчаването им – каза зам.-кметът Десислава Билева по време на дискусията. – Столичната община прие специален план за устойчива енергия и климат до 2030 година и този проект дефинира една от мерките, които трябва да реализираме, а именно да приложим иновативен подход и решения за смекчаване и адаптация към климата – посочи още тя. – Нашата цел е това градско пространство да стане не само привлекателно, но и да се превърне в образователен център“ – подчерта още Десислава Билева.

Водещ партньор на проекта „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ е Националният доверителен екофонд.

Средствата за реализиране на пилотния проект ще бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

 

07.07.2022