ИНОЕЪР се включва в събитието „Дигитална трансформация – умните градове“

 

ИНОЕЪР СЕ ВКЛЮЧВА В СЪБИТИЕТО „ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ – УМНИТЕ ГРАДОВЕ“

На 8 март 2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Дигитална трансформация – умните градове“, в която ИНОЕЪР ще вземе участие. Събитието се организира от БНР – Радио София в рамките на проекта „Нашата Европа“ и ще се проведе хибридно – в София Тех Парк, зала The Venue, сграда „Инкубатор“ и онлайн в ZOOM.

Пълната програма на събитието можете да разгледате ТУК.

Ако желаете да научите повече за проекта ИНОЕЪР, за превръщането на София в умен град и да зададете въпроси на експерти в сферата, можете да се включите чрез следния линк.

 

 Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.  


 

INNOAIR JOINS THE EVENT "DIGITAL TRANSFORMATION – SMART CITIES" 

The discussion on "Digital Transformation - Smart Cities" will be held on March 8, 2022 at 10:00 and INNOAIR will be a part of it. The event is organized by BNR-Radio Sofia within the project "Our Europe" and will be held in a hybrid - in Sofia Tech Park, The Venue Hall, Incubator Building and online at ZOOM.

The full program of the event can be viewed HERE.

If you want to learn more about the INNOAIR project, the transformation of Sofia into a smart city and to ask questions to experts in the field, you can get involved via the following link.

INNOAIR project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.


01.03.2022