ИНОЕЪР допринася към темата: "Иновации и дигитализация" на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

 

ИНОЕЪР ДОПРИНАСЯ КЪМ ТЕМАТА: "ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ" НА СТРАТЕГИЯТА НА ЕС ЗА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Какво е общото между проект ИНОЕЪР и Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)?

Стратегията на ЕС за Дунавския регион се състои от 12 приоритетни области, като една от тях е мобилността, но сред тях са също изграждането на капацитет, знания и др. Иновациите и дигитализацията обаче са определени като неизменна част от развитието на всички области. Опитът на иновативния проект ИНОЕЪР показва, че усъвършенстването на мобилността не би било възможно без използването на цифрови данни, но и че не бива да се пренебрегват други значими фактори. Такива са положителната обществена нагласа, която се постига чрез добра информираност, както и включването на широк кръг от заинтересовани страни.

На 22 септември се проведе Конференция на тема: "Иновации и дигитализация", организирана от Словашкото представителство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, която събра над 170 експерти от публичния и частния сектор. Проф. Станимир Кабаиванов от Пловдивския университет представи проекта ИНОЕЪР като пример за проект, превръщащ София в умен град. Той акцентира не само върху неговата иновативност и високотехнологична работа с огромни масиви данни и изкуствен интелект, но и върху научените до момента уроци от цялостната работа.

По време на дискусията експерти потвърдиха, че ще вземат под внимание препоръките на София за по-голяма гъвкавост в измерването на индекса на иновациите, представян в Сравнителния анализ на европейските иновации. Освен това споделиха, че осъзнават нуждата от все по-задълбочена обмяна на знания и опит, особено на негативен такъв, за да се избегне повторение на вече допуснати грешки. Холистичният подход, който екипът на ИНОЕЪР използва, беше определен като ключов за постигането на устойчива екосистема.

Повече за събитието можете да научите ТУК. Подробна Програма на конференцията можете да разгледате ТУК. Презентацията, която проект ИНОЕЪР представи, е достъпна ТУК.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

22.09.2021