INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето, за по-чист въздух в градска среда“


Проект: INNOAIR „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето, за по-чист въздух в градска среда“

Програма: URBAN INNOVATIVE ACTION

Обща стойност на проекта в лева: 3 947 899,65

БФП: 3 225 548,38 лв.

Собствено съфинансиране: 722 351,26 лв.

Направление "Транспорт и градска мобилност" и Асоциация за развитие на София

Цел: Проектът предлага набор от инструменти, които водят до намаляване на използването на единични моторни превозни средства и подобрение в качеството на въздуха. Акцент е и промяна в отношението и разбирането на гражданите за начина, по който се придвижват, с цел да се насърчи използването на обществения и активен транспорт. Изискването за приложимост и преносимост на проекта ще доведе до прилагане на този инструментариум и в други градове.

Период на изпълнение: 01.07.2020 г.- 30.06.2023 г.

Кратко описание: Чрез проект INNOAIR „Център за градска мобилност“ ЕАД предприема амбициозни стъпки за електрифициране и разширяване на възможностите на обществения транспорт. Проектът стартира през юли 2020г и ще продължи три години. Основната му дейност е пилотно въвеждане за първи път на идеята за „Зелен транспорт, отговарящ на индивидуалното търсене", който да допълни начина на работа на обществения транспорт. Вместо да се придвижват по предварително определени маршрути, ново закупени електробуси ще се движат по маршрутна карта базирана на търсенето на гражданите, потвърдено през мобилна апликация. Приложението ще използва автоматизирано обучение и усъвършенстван анализ на данни, за да създаде най-ефективния маршрут за всяко пътуване, като събира възможно най-много пътници. Целостта на иновативната услуга за обществен транспорт ще бъде постигната от съпътстващите пилотни инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Ползите за града ще бъдат намаляване на трафика, подобряване на качеството на въздуха и принос за справяне с изменението на климата в глобален мащаб.
11.08.2022