Информационни дни в София – сертифицирани градове на автентичността

След сертифицирането на София като един от първите  български градове на автентичността в рамките на проект ECP8 „Европейска мрежа за автентичности“, на 28 май 2021 г., Патентно ведомство на Република България и Столична община проведоха своите медийни събития за стартиране на проекта. Участие взеха представители на общината, експерти от Патентно ведомство на Република България, медии, представители на местния бизнес и на различни неправителствени организации.

Експерти от ведомството представиха проекта и запознаха обществеността с целите, очакваните резултати и предстоящите дейности, както и с темата за нарушаване правата върху обектите на интелектуална собственост и предотвратяване фалшифицирането на нейните стоки и услуги.

Кампанията за повишаване на осведомеността, протичаща под общия слоган на Европейската мрежа за автентичности „Автентичността е вечна!“, ще продължи през цялата 2021 г.

Проведените медийни събития бяха първите от поредицата дейности, свързани с интелектуалната собственост, които ще се реализират в София през следващите две години.

Чрез този проект Патентното ведомство, в сътрудничество със заинтересованите страни, ще помогне за изграждането на европейска мрежа от сертифицирани автентичности, където могат да се споделят най-добрите практики, насочени към спазването на правата върху обекти на интелектуалната собственост и свързани с насърчаване закупуването на оригинални стоки и предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://www.bpo.bg/uploaded/files/854-Information-edition--Sofia.pdf

https://www.bpo.bg/bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/sluzhbata-na-evropeyskiya-sayuz-za-intelektualna-sobstvenost-euipo/mrezha-na-avtentichnostite/obshta-informatsiya-za-proekta

03.06.2021