Информационна система следи нивата на реки и осигурява ранно предупреждение при наводнения в София

  Информационна система следи нивата на реки и осигурява ранно предупреждение при наводнения в София. Системата предоставя информация в реално време за актуалната ситуация, в случай на формиране на високи води и дава прогнози за развитието на ситуацията през следващите няколко часа. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при представяне на системата в оперативен център на дирекция "Аварийна помощ и превенция".
   
Изработените от системата прогнози се базират на онлайн 23 хидрометрични станции, подаващи информация към хидроложки модели основни реки в София - Драгалевска, Суходолска, Перловска и Владайска.
   
Системата е реализирана по проект, осъществен съвместно между Столична община и Федералното Министерство на науката и образованието на Германия, координатор "WALD+CORBE Infrastruturplanung GmbH", "INNESIS GMBH", Германия. На представянето присъстваха директора на дирекция "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров, Йоахим Валд, управител на "WALD+CORBE Infrastruturplanung GmbH", Мартин Хорчт, "INNESIS GMBH".
   
Системата за наблюдение и ранно предупреждение е част от интелигентните решения, осъществени с помощта на научни изследвани, които подпомагат превенцията и взимането на адекватни решения и мерки при кризисни ситуации. Изградената информационна система представлява основата, върху която ще се планират и осъществяват превантивните и оперативни мерки за защита при приток на обилни води. 
   
През 2017г. В София се предвижда да бъдат почистени близо 100 км реки, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Столична община ежегодно изпълнява Програма за планово почистване на речните корита с цел превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации. През 2016г. със собствени средства почистихме над 66 км речни корита. През 2017г. общината ще осигури 1.7 млн. лева за дейността, с които ще се почистят и ще се осигури проводимостта на водата в над 100 участъка от речни корита. Столична община ще изготви и искане за съфинансиране, съгласно Закона за водите, към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВПМС). Предвижда се да започне и изпълнение на почистване на 5 км от коритото на река Искър. През 2017г. продължава изпълнението на Програмите за технически
контрол на язовирите, общинска собственост. Ще се извършат наблюдения и измервания на контролно - измервателните системи на язовирните стени.

 

24.01.2017