Информационен ден на професиите “Планирай бъдещето” в Столичен електротранспорт ЕАД

Като част от кампанията “Европейска седмица на мобилността 2017"  "Столичен електротранспорт" ЕАД организира  Информационен ден  на професиите “Планирай бъдещето”.

В трамвайно депо “Красна поляна” и тролейбусно депо “Искър” се провеждат информационни срещи с ученици от столичните професионални гимназии по транспорт, енергетика и железопътен транспорт. Изявени представители на всяка от професиите, упражнявани  в дружеството демонстрират  пред учениците професията. Запознават ги с превозните средства, със сервизната и ремонтна дейност и дейностите по изграждане и поддържане на инфраструктурата.

Ретротрамвай и електробус докарват учениците и учителите от партниращите учебни заведения.

Дискусия с участието на председателя на Постоянната комисия по транспорт и туризъм към СОС Екатерина Йорданова,  ръководствата на "Столичен електротранспорт" ЕАД  и учебните заведения за възможностите за партньорство под формата на практики и стажове и съвместни инициативи в областта на обучението в транспортния сектор  ще се състои в трамвайно депо "Банишора".

18.09.2017