Информационен ден (28 май) за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“

Патентно ведомство на Република България, съвместно със Столична община, организират медийно събитие „Информационен ден“ за представяне на проекта „Европейска мрежа за автентичности“.  Събитието ще се проведе на 28 май 2021 г. от 11:00 ч. в "Ларгото", гр. София, пл. "Света Неделя" (подлеза) от страната на ЦУМ.

Реализирането на това събитие е във връзка с изпълнението на дейностите, заложени в Меморандум за разбирателство между Патентно ведомство на Република България и Столична община от 18.11.2020 г.

Фокусът на събитието ще бъде върху запознаването на широката общественост със същността на европейската инициатива за гарантиране правата на притежателите върху обекти на интелектуалната собственост, чрез насърчаване закупуването на оригинални стоки и автентични продукти и обединяване на усилията за предотвратяване разпространението на фалшификати в търговската мрежа. Акцентът на Информационния ден ще бъде поставен върху огромните вреди, които покупко-продажбата на неоригинални продукти причинява на местното управление, бизнеса и на всеки отделен гражданин.

Опитни експерти на Патентно ведомство на Република България, ангажирани с реализирането на проекта, ще представят информация и материали, свързани с целите, дейностите, заинтересованите групи и лица, както и очакваните резултати от проекта.

 

26.05.2021