Информация за Западен парк

При извършване на строителните дейности за възстановяване и ремонт на Западен парк беше установено, че фундаментите на козирката при главния вход са проектирани в зоната на „разкрито наличие на водопроводи“ с диаметри ф1000 – магистрален втори ринг за гр. София и ф700 – отклонение за кв. „Люлин“.

На проектанта „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД е възложено да даде ново решение и обектът беше временно спрян. В съставения Акт 10 за спиране на строителството е указан срок – до 17.06.2019 г. – за представяне на ново архитектурно и конструктивно решение за главния вход заедно с проекти на всички части. Указаният срок не беше спазен, а преработката е предадена от проектантите на 25.06.2019 г. 

Проверка на Строителния надзор установи, че в нея липсват части „Геодезия“, „ВиК“ и „Електро“, а представената част „Архитектурна“ е непълна и не е съобразена с предписанията за сервитута от „Софийска вода“ за този тип водопроводи. Столичната община ще предприеме необходимите действия за възобновяване на ремонтните действия в Западен парк.

28.06.2019