Информация за планираните мерки за безопасност и начините за действие в случай на авария в складовата база за ГСМ на Летище София
25.11.2019