Информация за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”

Информация за класиране на кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ).
На 20.12.2017 г., на основание чл. 15 и чл.17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”, се събра комисия за извършване на класиране в низходящ ред на кандидатите за ползватели съгласно подадените документи за услугите „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот”.

Комисията включи като ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство” децата, получили сумарно най-много точки, до изчерпване на предварително определените за това средства. 

Класираните и включени като ползватели деца са вписани в Листа на включените кандидати за ползватели на социалната услуга  „Асистент за независимо детство” от 01.01.2018 г.,  както следва съгласно приложения по-долу списък:

СПИСЪК

20.12.2017