Информация за договори с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община

Във връзка с сключени договори с предмет „Техническа поддръжка, ремонтно - възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” разпределението на дружествата за поддръжка по райони е както следва: 

1. Зона 1-Изток - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Нови Искър; 
- Район Сердика; 
- Район Кремиковци; 
- Район Подуяне; 
- Район Слатина; 
- Район Оборище; 
- Район Средец;

Договор № СO15-РД-55-367/18.06.2015 г. с Етралукс АД. 
Контакти: Адрес: ул. „Малашевска" № 8 
Денонощен диспечърски център: 
Отговорник за района: Михаил Михайлов  

2. Зона 2-Юг - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Искър; 
- Район Младост; 
- Район Панчарево; 
- Район Студентски; 
- Район Изгрев; 
- Район Лозенец.

Договор № СO15-РД-55-370/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Улино осветление СМ”. 
Контакти: Адрес: ул. Будапеща №17 ет. 5 
Денонощен диспечърски център: 0700 112 33 
Отговорник за района: Венцислав Георгиев, тел: 0876/800 415 

3. Обособена позиция №3 „Зона 3 – Запад” - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Овча Купел; 
- Район Витоша; 
- Район Банкя; 
- Район Красно Село; 
- Район Триадица.

Договор № СO15-РД-55-369/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Улино осветление СМ”. 
Контакти: Адрес: ул. Будапеща №17 ет. 5 
Денонощен диспечърски център: 0700 112 33 
Отговорник за района: Николай Влаховски, тел: 0885/599 752 

4. Обособена позиция №4 „Зона 4- Север” - обхваща следните административните райони на СО:

- Район Красна Поляна; 
- Район Илинден; 
- Район Люлин; 
- Район Връбница; 
- Район Надежда; 
- Район Възраждане .

Договор № СO15-РД-55-368/18.06.2015 г. с ДЗЗД „Сибеия -Техно лайтинг”. 
Контакти: Адрес: ж. к. „Люлин – 10”, бл. № 123, вх. „Д”, офис партер 
Денонощен диспечърски център: 0700 89 096 
Отговорник за района: Илия Тодоров, тел: 0893/309 273

06.07.2015