Информация по проект Международна балканска мрежа на местни власти по околна среда

В периода м. февруари 2014г. - м. април 2015г. се изпълни проект „Международна балканска мрежа на местни власти по околната среда” (ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK) на страните от Балканския регион по програма „Европа за гражданите 2007 - 2013г." на Европейския съюз. 

Бенефициент по проекта е Асоциацията за опазване на околната среда на общините Атина и Пирея, Република Гърция.

Столична община участва като партньор, съвместно с градове от още 4 държави: Република Сърбия с град Нови Сад и град Ниш, Република Босна и Херцеговина с град Сараево и град Биелина, Република Албания с град Тирана и Република Хърватска с град Риека. 

Информация е за проведените дейности по проекта >>

26.06.2016