Информация относно приема на документите от кандидат-ползвателите за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” през 2020 г.

 

ДО КАНДИДАТ-ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ” И „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО”

ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ) през 2020 г. Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 5, ал. 3 и чл. 6б, ал. 3 от НПСУАНЖ заявленията за ползване на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” за следващата календарна година се приемат от 1 септември до 31 октомври на предходната година.

В тази връзка Ви информираме, че приемът на документите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2020 година стартира на 02.09.2019 г. (понеделник) и ще продължи до 31.10.2019 г. (четвъртък) включително.

Изискуемите документи следва да се подават в Бюрата за социални услуги по местоживеене на кандидатите за ползватели.

 

 

30.08.2019