Информация относно необходимостта от представяне на месечните отчети по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“ (НПСУАНЖ)

ДО АСИСТЕНТИТЕ ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в Република България и относно необходимостта от представяне на месечните отчети по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за независим живот“ (НПСУАНЖ), Ви информирам следното:

Месечният отчет за извършените дейности от асистента по социалната услуга „Асистент за независим и активен живот“/“Асистент за независимо детство“ (Приложение № 1.16 или Приложение № 2.14 към НПСУАНЖ), който следва да бъде подписан от асистента и потребителя и представен в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния, в Бюрото за социални услуги, може да бъде заснет с телефон или сканиран и изпратен на служебния имейл на съответното Бюро за социални услуги, както следва:

БСУ „Сердика“ – bsu-serdika@sofia.bg;

БСУ “Надежда“ – bsu-nadezhda@sofia.bg;

БСУ „Връбница“ – bsu-vrabnitsa@sofia.bg;

БСУ „Нови Искър“ – bsu-noviiskar@sofia.bg;

БСУ „Лозенец", "Триадица“ – bsu-lozenets@sofia.bg; bsu-triaditsa@sofia.bg

БСУ „Средец“ – bsu-sredets@sofia.bg;

БСУ „Възраждане", "Красна поляна“ – bsu-krasnapolyana@sofia.bg; bsu-vazrazhdane@sofia.bg;

БСУ „Илинден“ – bsu-ilinden@sofia.bg;

БСУ „Красно село", "Витоша“ – bsu-krasnoselo@sofia.bg;

БСУ „Овча купел“ – bsu-ovchakupel@sofia.bg;

БСУ „Оборище", "Подуяне", "Кремиковци“ – bsu-poduyane@sofia.bg; bsu-kremikovtsi@sofia.bg; bsu-oborishte@sofia.bg;

БСУ „Слатина", "Изгрев“ – bsu-slatina@sofia.bg; bsu-izgrev@sofia.bg;

БСУ „Искър“ – bsu-iskar@sofia.bg;

БСУ “Люлин", "Банкя“ – bsu-lyulin@sofia.bg ;bsu-bankya@sofia.bg;

БСУ “Младост", "Студентски", "Панчарево“ – bsu-mladost@sofia.bg;

bsu-studentski@sofia.bg; bsu-pancharevo@sofia.bg;

 

Допълнително ще бъдете информирани кога следва да представите отчетите в оригинал в Бюрото за социални услуги.

В случай че нямате възможност да изпратите месечния отчет на горепосочения служебен имейл, следва да бъде представен в посочения срок в Бюрото за социални услуги.

 

Уверявам Ви, че в Бюрата за социални услуги се спазват всички хигиенни и превантивни мерки, относно извънредната епидемична обстановка.

03.11.2020