Идейният проект за обновяване и възстановяване на част от "Борисовата градина" беше представен вчера от зам.-кмета по екология Десислава Билева

Идейният проект за обновяване и възстановяване на част от "Борисовата градина" беше представен вчера от зам.-кмета по екология Десислава Билева, ланд. арх. Росен Гурков, автор на идейния проект, и експерти от Столична община. Целта на проекта е възстановяване на зелени площи и алеи, както и на знаковите места езерото с лилиите, езерото зад Братската могила, водната каскада в алпинеума и водното огледало, намиращо се между детската площадка със слончето и бул. „Цариградско шосе“. Дейностите обхващат 32 хектара територия от парка. Пет чешми и обществена тоалетна също ще бъдат възстановени в рамките на проекта.

Проектът включва поставяне на допълнително алейно осветление със 120 нови стълба и разширяване на системата за видеонаблюдение със 130 нови камери в участъци, които до момента не са обхванати от системата. 

Ще бъде възстановена и растителността в зоната с нови  25 000  храсти, 60  дървета и презатревяване. Съществуващата поливна система ще бъде разширена.

Проектът предвижда поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в стила на вече ремонтираните части на парка и Розариума.

На по-късен етап ще бъдат възстановени декоративни пластики по фотографска и друга архивна информация в оригиналния им облик. Подобен подход ще бъде  приложен и за декоративните пластики при езерцата, фонтаните и детската площадка, както и на скулптурните украси като жеравите на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила и други.

По време на публичното представяне граждани зададоха въпросите си към зам.-кмета Билева и арх. Гурков, както и към кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков, който също участва в срещата. Основните въпроси бяха свързани с опазването на съществуващата растителност и засаждане на нова. Беше пояснено, че целта е да се запазят съществуващите дървета и да се добавят още, за да се изолира шума и замърсяването от близките булеварди. Относно етапите на изпълнение и свързания с това достъп експертите дадоха уверения, че фазите на ремонта ще бъдат така организирани, че да не се прекъсва достъпът до паркови пространства за дълго време.

Г-жа Билева благодари на всички активни граждани, които проявиха интерес, и подчерта, че Столична община е готова да предостави на гражданите възможност да наблюдават процеса на възлагане, разработване на технически проект и изпълнението на проекта.
 

Презентация

 

16.12.2021