Организация на движението за провеждане на културно събитие на 18.04.2019 г.

От 18.00 до 21.00 часа на 18.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. “Ген. Гурко“ между ул. “Кн. Александър Първи“ и ул. “Дякон Игнатий“, от страната на Телефонната палата.

12.04.2019