Христова: През 2019 г. продължава утвърждаването на политиките по околна среда във всички сектори на Столична община

През 2019 г. продължава утвърждаването на политиките по околна среда като хоризонтална политика във всички сектори на Столична община.
"Важен приоритет в работата ни през 2019 ще са дейностите, насочени към трайно подобряване качеството на атмосферния въздух и по-конкретно това ще е изпълнението на дейности,  свързани с подготовката за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата, по който вече имаме покана за кандидатстване от ОП "Околна среда". Това каза зам.-кметът по екология Йоана Христова при представянето на бюджета за 2019 г.

С помощта на този проект, както и с проекта по Life+, който също е насочен към подпомагане подмяната на  старите печки на домакинствата, очакванията ни са за 3 години да подменим 30% от старите отоплителни инсталации на домакинства в Столична община, които се отопляват на твърдо битово гориво. Тази подмяна ще бъде една нелека, но значима и устойчива мярка за подобряване качеството на въздуха в София. 

Предстои и монтирането на 25 филтъра за комини по проект Airthings, като Столичната община  ще търси възможности и за други финансови източници.

17.12.2018