Хазната на София през 2017 – повече приходи от имотни сделки, по-малко – от приватизация

Изпълнението на годишния план за бюджетните приходи на Столична община за поредна година е на 100%, сочат предварителните финансови данни към 31 декември през 2017 г. "Постъпленията от данъци и такси в хазната на София до края на м.г. са 639,2 млн. лв. Това е с 31,2 млн. лв. повече в сравнение с 2016 г.", съобщи зам.-кметът на София Дончо Барбалов.
Запазва се тенденцията за устойчив ръст на приходите, която продължава от 2012 г. насам. През изминалите 6 години постъпленията в бюджета само от местни данъци например са с 97 млн. лв. повече, без да се променят данъчните ставки за столичани. Общо увеличението на собствените приходи на СО за този период надхвърля 185 млн. лв.
Сред факторите, които допринасят за повишените финансови резултати, е по-добрата събираемост, както и въвеждането на съвременни онлайн услуги за гражданите.
Вследствие на раздвижването на имотния пазар и увеличеното търсене постъпленията от данъка за възмездно придобиване на недвижими имоти в София през м.г. са с над 13,2 млн. лв. повече, отколкото през 2016 г. Приходите по това перо в столичната хазна надхвърлят 111, 2 млн. лв. От данък сгради постъпленията в бюджета са над 101,5 млн. лв. 
От туристически данък приходите са близо 2,6 млн. лв., което е с над 803 хил. лв. повече от тези през 2016 г. Увеличението на броя на нощувките (също с около 800 хил.) се обяснява с по-големия брой на туристическите и бизнес пътувания до града.
"Със 7 млн. лв. повече от предходната година са средствата, постъпили като данък МПС – общо 84,1 млн. лв. Това се дължи както на добрата събираемост на този данък, така и на увеличения брой нови автомобили, регистрирани в София", коментира зам.-кметът Барбалов.
През 2017 г. обяснимо по-малко са постъпленията от приватизация, които в бъдеще се очаква да играят все по-малка роля в общите общински приходи. От продажба на сгради приходите са 8,2 млн. лв., което е с 2,3 млн. лв. по-малко от 2016 г. Такова е положението и с продажбата на земя – влезли са близо 10 млн. лв. – с 1,8 млн. по-малко от предходната година.
Общо неданъчните приходи (административни такси, лихви, глоби, наеми, продажби и т.н.) за 2017 г. са над 333,3 млн. лв., което е с 9 млн. лв. повече от събраните средства през 2016 г.

04.01.2018