Готови за действие – предложенията на проекта „Партньорства за творческа София”

На 5 юли 2017 г. в залата на Гьоте-институт (ул. „Будапеща“ 1, София) се проведе публичното представяне на резултатите от проекта „Партньорства за творческа София”. Присъстваха представители на творческата сцена, културни оператори, експерти в сферата на културата, представители на бизнеса, представители на общината и журналисти. Фокус на проекта е активирането на диалога между артисти, бизнес и местна власт в полза на развитието на творческия потенциал на града и предложения за конкретни общи инициативи.

След приветствие от страна на домакините и партньори по проекта от Гьоте-институт  България, участниците в проекта представиха методологията и процеса, през който са минали (д-р Петя Колева,  Интеркултура Консулт®), оценка на проекта от външния наблюдател Виктор Янков (Фондация „Пловдив 2019”), резултати от изследването на практиките за меценатство в България (Елена Пап и Пламен Радев от мим-формация „ЖАР-театър)”, конкретните предложения на работните групи в проекта (Гергана Димитрова, Организация „36 маймуни”, АСТ).  При съвместната си работа експертите идентифицират следните инициативи като пресечна точка на интереса на трите страни и стимул за развитието на творческия капитал на града:

Инициативи на местно ниво:

Обучение на хората на изкуството в бизнес умения и запознаване на бизнес партньорите с логиката на създаване и представяне на съвременни изкуства;
Подкрепа на иновации и творчество в София – партньорства за създаване на инкубатор за съвременни изкуства;
Стимули за бизнеса за участие в културния живот
Създаване на информационна платформа за културните събития в София;
Образователна платформа за наука, технологии и съвременно изкуство, насочена към училищата и младежите

Инициативи на национално ниво:

5-минутна емисия за култура в новините
Промени в закона за меценатството

Голяма част от тези инициативи се припокриват с мерките, предвидени в предложението на Стратегия за развитие на свободната творческа сцена за визуални изкуства, музика, литература, музика, танц и театър „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ”, разработено с подкрепата на програма „Европа 2016“ на Столична община. Това препотвърждение е свидетелство, че, освен творческата сцена,  бизнесът също вижда потенциал в тези дейности и би се включил в реализацията им. В залата присъства и Василка Шишкова, автор на наръчника “Look, I'm priceless! Handbook on how to assess your artistic organisation”, издаден от най-голямата международна мрежа за изпълнителски изкуства IETM, който цитира проекта „Споделена визия” като добър пример. Г-жа Михаела Иванова, член на Столичен общински съвет, Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие и Програмния съвет на Програма „Европа”, обяви, че предстои внасянето за обсъждане в постоянните комисии на Столична община, а след това и в Столичен общински съвет на предложението за стратегия „Споделена визия”. Оказва се, че взаимодействието между бизнес, община и неправителствен сектор е „мисия възможна“!

На страницата на Асоциация за свободен театър могат да бъдат прочетени всички документи, резултат от проекта: четири протокола от срещите на двете работни групи, три доклада на външния наблюдател Виктор Янков, доклад за меценатството в България. (http://actassociation.eu/?page_id=1682). Финалният, обзорен доклад, резюмиращ работата по проекта и произтеклите от срещите предложения, очаквайте през месец август!

Екип на проекта:

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, ръководител, Организация „36 МАЙМУНИ“;

ПЕТЯ КОЛЕВА, ръководител на процес, ИНТЕРКУЛТУРА КОНСУЛТ®;

ХРИСТИАН ЙОВЧЕВ, координатор локации и участници;

КАТРИН ХРУСАНОВА, координатор мрежи и партньори, председател на АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР (АСТ).

Проектът „Партньорства за Творческа София – изследване на иновативни практики с участие на бизнеса, сцената и общината” се изпълнява  от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни” с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017.

Партньори са:  Гьоте-институт България,  Фондация „За Оборище“.  Проектът се изпълнява в сътрудничество с Асоциация за свободен театър, СГХГ - филиал “Васка Емануилова”, Интеркултура Консулт®.

Повече информация можете да намерите на: http://actassociation.eu/?page_id=1682 

Следете събитията на Facebook страницата на проекта: https://www.facebook.com/spodelenavizia/  

Ако имате желание да се включите в инициативите по проекта, можете да се свържете с организаторите на act@actassociation.eu .

13.07.2017