Новата програма за подобряване качеството на атмосферния въздух влиза за разглеждане в СОС

„Днес внасяме в Столичен общински съвет новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г. Програмата предвижда над 100 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство.“ Това съобщи Десислава Билева, зам. кмет „Зелена система, екология и земеползване“.

Работата за подобряване качеството на въздуха и чистотата в града е стратегически приоритет, поставен от кмета на София Йорданка Фандъкова. Затова основните мерки в програмата са насочени към подобряване на качеството на въздуха и намаляване на основните източници на замърсяването му, посочи Билева.

През последните години Столична община успява да постигне и запази положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10. През 2020 г. за всичките 6 автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40 µg/m3) за фини прахови частици.

Столична община закупи и въведе в експлоатация собствена мобилна станция за измерване на въздуха.

Тази година започна и реалното изпълнение на проектите за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. „Усилено работим и по проекта за подмяна на отоплителните уреди с нови и екологосъобразни отоплителни устройства. Към момента са подписани договори с одобрените 5506 кандидати, но успоредно с това от месец януари продължаваме да приемаме нови заявления и към момента имаме над 500.“ – каза също Билева.

„Увеличихме миенето в града и продължаваме работа по програмата за премахване на т.нар. „кални точки“ в кварталите, които са източник на прах във въздуха“, обясни зам.-кмета по екология. През 2020 г. бяха облагородени няколко такива точки в районите "Овча купел", "Надежда" и "Красна поляна".

Една от новите мерки заложена в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост. Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.

16.04.2021