Гостува редакцията на списание "Осем"
ОКИ "Красно село"
18 часа.
02.03.2018