Генчо Керезов: Общините трябва да стимулират и ползват стартъпи, за да се развиват иновативно

 

Заместник-кметът по дигитализацията на София Генчо Керезов взе участие в ежегодното издание на AIBEST – Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии. Акцент на срещата е ролята на общините за местното развитие на иновации и технологии, както и ролята им като ползвател на стартъп услугите.

„Продължих работата по Стратегията за дигитализация, като част от Програмата на кмета Фандъкова. Начертан беше 7-годишен план, с който София да се развива като дигитална столица на Европа, не само на България. Очакваме след 7 години да имаме всичко необходимо като инфраструктура – дигитални двойници на града и изцяло дигитално управление. Много е характерно в момента да се говори от хората за електронно управление на услугите на държавно ниво. Истината е, че повечето услуги, които ползваме днес, са именно на общинско ниво. И истински позитив е екосистемата, с която, както много от присъстващите знаят от личен опит, си комуникираме постоянно. Това дава възможността в дирекция „Дигитализация и иновации“ на Столична община да предвиждаме как е добре да се взимат решения на национално ниво в полза на гражданите и иновациите.“

Зам.-кметът по дигитализациите на София сподели, че фокус на общините на национално равнище трябва да е заделянето на процент от инвестиционните си програми за иновации. Програмата на Столична община „Пясъчник за иновативни решения“ според него трябва да функционира именно като фонд за рисков капитал – да се подкрепят множество стартъп идеи с ресурси, ноу-хау и комуникация, с което да се изгражда високоефективна и продуктивна среда.

„Не е лека задача да убедиш обществото как част от обществения ресурс трябва да отива именно в иновации, които ще бъдат осезаеми по-късно като ефект. Но още по-трудно би било да трябва да обясниш защо нищо не е инициирано след години. Ние вече инвестираме в практики, които да водят до дългосрочно обществено благосъстояние. В момента имаме и проект, с който финансираме определени ресори, които да разработят прототипи на услуги, които да имат приложение, ако се наложат в мащаб. Вече сме инвестирали в четири такива проекта, предстои още един“ – посочи също Керезов.

По думите на Керезов "Такъв проект е пускането в експлоатация на система за напълно електронна смяна на адреса. Проблемът с електронната идентификация е бил много сериозен на национално ниво, като пилотно проектът на общината ще стартира наесен в 4 района, сред които „Студентски“. При успеваемост на пилотната версия, ще имаме нужната обратна връзка, с която да инвестираме ударно в инструмент за целия град, с който, с най-добрите функционалности, да оптимизираме много и времеотнемащи процеси, така че всичко да се случва през един портал с няколко клика. Кратко, лесно и ясно“ – заяви зам.-кметът на София.

Керезов заяви, че очаква с новите инвестиционни рамки към Плана за възстановяване на ЕС да бъдат подкрепени много такива общински инициативи с големи ресурси. Той изтъкна, че е голям позитив, че Европейската комисия ще очаква конкретни и ясно измерими резултати, колаборативност с частни партньори и взимането на решения, които да водят до истински екологична Европа.

28.06.2021