Галерия „Васка Емануилова” и Фестивал „Фотофабрика”

Галерия „Васка Емануилова” и Фестивал „Фотофабрика” представят

„Автопортрет с близнаци и една гърда”
Лин Шрьодер

15 – 28 май 2017 г.

Фотографията "Автопортрет с близнаци и една гърда" е смела и много лична творба. Според нейната авторка – Лин в този кадър са засегнати двете може би най-важни теми в живота – неговото начало и неговия край. С тази своя фотография авторката се опитва да бъде по-близо до живописта и е силно изкушена от момента, в който изкуството ти напомня нещо. Усещането, което е искала да създаде, е било едновременно на привличане и отблъскване и по този начин да не се ограничи до едно ясно и конкретно послание, като остави на зрителя възможността да преживее изкуството по свой собствен начин, според своя собствен опит или настоящо състояние.

28.04.2017