Футболна среща на 18 април – въвеждане на промени в организацията на движение


Във връзка с провеждане на футболна среща на 18.04.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски” се въвеждат промени в организацията на движение.

От 18:30 до 22:00 часа на 18.04.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието, на североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 (тридесет и четири) броя паркоместа.

15.04.2022