Фуксас: Площад „Света Неделя“ – зелен, светъл и разкриващ богатото културно-историческо наследство на София

"София заслужава на едно от най-знаковите места да работи един от най-добрите архитекти" – каза кметът Фандъкова

"Дървета на площад „Света Неделя“ няма да се премахват. Площадът ще бъде много зелен, светъл и разкриващ богатото културно наследство на София." Това каза световноизвестният архитект, който спечели конкурса за площад „Света Неделя“, Массимилиано Фуксас след среща с кмета на София Йорданка Фандъкова. В срещата участва и главният архитект на София Здравко Здравков.

Кметът Фандъкова припомни, че в конкурса участваха много добри архитектурни бюра от цял свят. Фандъкова посочи също, че вчера главният архитект на София Здравко Здравков проведе работна среща с арх. Фуксас и са уточнили всички детайли, забележки и препоръки към проекта.

"София заслужава на едно от най-знаковите места да работи един от най-добрите архитекти и да можем да започнем работа по този проект още през следващата година" – каза също столичният кмет.

Предстои разработване на идеен проект на база на направените бележки от журито до края на април. Той ще бъде представен отново. След това предстои да се направи проектната работна фаза и процедура за избор на изпълнител. Усилията ще бъдат насочени към това – през лятото на 2021 г. да започнат реалните дейности по площада. През това лято ще продължат проучванията на археолозите.

Кметът увери, че са направени срещи с представители на църквата и са уточнени всички детайли. Ще се предвидят засилени настилки, за да може ритуални коли да имат достъп до църквата, но площадът трябва да и пешеходен. Броят на фотовоалтаичните осветителни тела ще се намали.

"Очакванията на всички са да има високо ниво на качеството, но това зависи на първо място от високото ниво на проектиране" – каза главният архитект на София Здравко Здравков и посочи, че стремежът ще е проектното решение да е лесно изпълнимо и да дава възможност за етапна реализация.

Массимилиано Фуксас каза, че това, което предлага на всички градове, включително и на родния му град Рим, е, че трябва да се садят дървета. Площад „Света Неделя“ е един съвременен модел на нещо, което може да се направи в цяла Европа. "Фотоволтаиците не са центърът на проекта и техният брой може да бъде намален. Идеята е те през деня да акумулират енергия, която след това да бъде използвана за осветителните тела и за зареждане на мобилни устройства. Площадът ще е само за пешеходци, като се гарантира входа към църквата" – каза също архитектът.

Припомняме, че конкурсът за площад „Света Неделя“ бе проведен в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на конкурсната документация. Конкурсът се състоя в два етапа, като всеки от тях беше оценяван от международното 15-членно жури, в което влизат изтъкнати чуждестранни и български експерти в областта на архитектурата, урбанизма, опазването на културното наследство, градската среда и др. Конкурсът бе за концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя“. При разработването на последващите проектни фази проектантите следва да се съобразят както с препоръките на журито, така и с всички изисквания на възложителя и действащата към момента нормативна уредба.

05.02.2020