Фотоизложба „Близки срещи в Софийския зоопарк“ в Галерия на открито в Градската градина

Фотоизложба „Близки срещи в Софийския зоопарк“ в Галерия на открито в Градската градина 

17 – 30 април 2018 г.

Близки срещи в Софийския зоопарк
Close encounters in Sofia Zoo

Фотография: Марсел Фенс
Photography: Marcel Fens

Куратор: Катерина Зарева-Симеонова,  Екологичен научно-образователен център към Зоологическа градина – София
Curator: Katerina Zareva-Simeonova, Environmental Education and Research Centre at Sofia Zoo

През 2018 г. Зоологическа градина – София отбелязва 130 години от създаването си. Тя е основана през 1888 г. с Указ на Княз Фердинанд и по време на дългата си история преминава през две световни войни, променя местонахождението си и се превръща в една от най-обичаните забележителности на София.

Софийският зоопарк е най-старият и най-големият зоопарк на Балканите. Разположен е върху площ от 36 хектара. Днес там живеят над 2 000 животни – представители на повече от 250 вида от цял свят.

В тази фотоизложба може да видите отблизо някои от тези забележителни животни през обектива на фотографа Марсел Фенс.

In 2018 Sofia Zoo celebrates 130th anniversary. It was founded in 1888 with the Decree of Prince Ferdinand and during its long history passed through two world wars, changed location and became one of the most attractive and favorable places in Sofia.

Sofia Zoo is the oldest and the largest in the Balkans. Here you can see over 2 000 specimens of 250 species of animals from all over the world.

These beautiful photos gives a glimpse of some remarkable animals through the lens of photographer Marcel Fens.
 

16.04.2018