Фирмите подават до 30 ноември документи за плащане на такса според количеството смет

"Едва 1400 молби и декларации са подадени от фирми и компании през първия месец от кампанията за прием на документи за определяне на такса смет за нежилищните имоти според количеството на генерираните отпадъци. Крайният срок за това е 30 ноември т.г." Това информира зам.-кметът по финанси и бюджет Дончо Барбалов.

Юридическите лица, които не използват тази възможност, ще плащат такса смет за 2023 г. според отчетната стойност или данъчната оценка на същите имоти.

През миналата година в дирекция „Икономика и търговска дейност“ на Столична община са постъпили общо 7500 молби и декларации за определяне на ТБО според количеството смет.

Вече е удължено работното време на дирекцията, където се подават документите – на ул. „Оборище“ 44 .

В делнични дни молби и декларации се приемат от 8:00 до 19:00 ч., а в събота – от 9:00 до 17:00 ч.

От дирекцията напомнят на фирмите, че документите трябва да се подават лично от представляващия/те или от упълномощено лице, чиито правомощия се удостоверяват с нотариално заверено пълномощно.

Документите могат да бъдат изпратени и чрез Системата за сигурно електронно връчване, както и чрез лицензиран пощенски оператор. В такъв случай като срок на подаване е валидна датата, отбелязана на пощенското клеймо.

Необходимите образци на документи могат да бъдат намерени на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/sample-documents

02.11.2022