Фирмите плащат такса смет според количеството отпадъци, ако подадат документи до 30 ноември

На 30 ноември т.г. изтича крайният срок за подаване на документи от юридическите лица – фирми и предприятия, които желаят през 2021 г. да плащат такса смет за нежилищните им имоти според количеството отпадъци или в условията на пряко договаряне. Документи се подават в деловодството на дирекция „Икономика и търговска дейност“, ул. “Оборище“ № 44.

Заради ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 и с цел  да се предотврати струпване на множество хора, деловодството ще работи с удължено работно време, както следва:

•  от 08:00 ч. до 19:00 ч. в дните от понеделник до петък (вкл.);

•  на 07 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;

•  на 14 ноември 2020 г. (събота) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;

•  на 21 и 22 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.;

•  на 28 и 29 ноември 2020 г. (събота и неделя) – от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Столична община призовава предприятията да се възползват от удълженото работно време и да подадат своевременно документите, като не изчакват крайния срок, 30 ноември 2020 г. Предприятията могат да се възползват и от законовата възможност за подаване на документите чрез лицензиран пощенски оператор.

Подробна информация може да получите на сайта на Столичен общински съвет с адрес: https://sofia.obshtini.bg/doc/243444  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Глава Втора „Местни такси”, Раздел І „Такса битови отпадъци”.

Телефони за контакт: 02/ 943 36 17; 02/ 944 50 67; адрес: гр. София, ул. „Оборище” № 44 – Дирекция „Икономика и търговска дейност” – Столична община.

04.11.2020